Poptávka ubytování

začátek pobytu
konec pobytu
DospělíDěti
jméno a příjmení
telefon
email

Aktuálně

22. říjen, 19
vice >>

Lipno

LIPNO - LIPENSKÁ PŘEHRADA

Vodní nádrž Lipno

Lipno, Údolní nádrž Lipno či Lipenská přehrada je umělé vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959. Jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky (díky čemuž bývá také občas označována za České či Jihočeské moře). Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou.

Hráz Lipno

je sypaná s těsnícím jádrem, vybavená ocelovými kesony a betonovými výpustěmi. Koruna hráze se nachází na kótě 729 m.n.m. Výška hráze je 25 m. Délka hráze je 296 m.

Ostrovy Lipno

V nádrži se nachází vedle několika menších ostrůvků větší ostrov zvaný Tajvan.

Využití Lipna

Lipno je významnou lokalitou pro rekreační pobyt u vody a vodní sporty a sportovní rybolov. Dále jde o zásobárnu vody a zdroj elektrické energie (součástí přehrady je též vodní elektrárna). V neposlední řadě je třeba zmínit, že Lipno je jedinou českou přehradní nádrží, kterou je možno použít k boji proti skutečně velkým (sto až několik set letým) povodním, protože ono jediné má dostatečnou kapacitu, aby mohlo za stavu výraznějšího vypuštění dlouhodobě přijímat podstatně větší množství vody, než vypouští.

Stále udržovaný retenční prostor vodní nádrže Lipno (bezpečnostní rezerva pouze pro případ povodní) má objem asi 12 mil. m3 vody. Vypuštěním zásobního prostoru nádrže lze zvýšit retenční kapacitu nádrže na maximálně 186 148 000 m3. To se však nedělá, neboť by to bylo v rozporu s dalšími úlohami nádrže.

Při zničujících povodních v srpnu 2002 byla Lipno zaskočeno jen s minimální retenční rezervou a nedokázalo povodeň pojmout. Naproti tomu při jarních povodních v roce 2006, které byly očekávány, mělo Lipno připravenu rezervu asi 150 milionů metrů krychlových vody a povodeň bez potíží pojalo.

Vodní elektrárna Lipno

Vodní elektrárna Lipno 1 je vybavena 2 Francisovými turbínami o výkonu po 60 MW. Níže u vyrovnávací přehradní nádrže Lipno II je pak ještě jedna Kaplanova turbína o výkonu 1,6 MW. Vzhledem k tomu, že Vltava nemá v oblasti Lipna dost velký průtok, aby bylo možné dlouhodobě udržovat vysokou výrobu energie, je elektrárna Lipno 1 používána jako špičková elektrárna, která pracuje hlavně v čase elektrické špičky, kdy se dobře uplatní její schopnost prakticky okamžitě rozběhnout produkci energie a dodat krátkodobě vysoký výkon, elektrárna Lipno 2 pak pracuje jako elektrárna průběžná, se stálým, nízkým výkonem.

převzato z portálu Wikipedie